หจ.สบายกิจรุ่งเรือง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สบายกิจรุ่งเรือง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565001931
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

30 หมู่ที่ 5, ต.หนองบัวฮี, อ.พิบูลมังสาหาร, จ.อุบลราชธานี, 34110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.