หจ.วิชาญการค้า2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วิชาญการค้า2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565001914
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

179 หมู่ที่ 1, ต.ขี้เหล็ก, อ.เมืองอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี, 34000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.