หจ.วี.อาร์ พาณิชย์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วี.อาร์ พาณิชย์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0343565001892
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

2 หมู่ที่ 2, ต.ไผ่ใหญ่, อ.ม่วงสามสิบ, จ.อุบลราชธานี, 34140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.