บจ.เอส เอส อลูมิเนียม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส เอส อลูมิเนียม แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0335565000626
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

18 หมู่ที่ 7, ต.โนนค้อ, อ.โนนคูณ, จ.ศรีสะเกษ, 33250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.