บจ.ผิง-อัน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ผิง-อัน เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0335565000570
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

19 หมู่ที่ 3, ต.ตาเกษ, อ.อุทุมพรพิสัย, จ.ศรีสะเกษ, 33120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.