บจ.กานดา ล็อตโต้ 289 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กานดา ล็อตโต้ 289 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0335565000561
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

289 หมู่ที่ 16, ต.ไพรบึง, อ.ไพรบึง, จ.ศรีสะเกษ, 33180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.