หจ.ฤทธิภัทร์ เซอร์วิส กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ฤทธิภัทร์ เซอร์วิส กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565001035
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

41 หมู่ที่ 2, ต.ห้วยสำราญ, อ.ขุขันธ์, จ.ศรีสะเกษ, 33140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.