หจ.ทรัพย์บวรชัย คอนสตรัคชั่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทรัพย์บวรชัย คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565001027
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

74 หมู่ที่ 6, ต.น้ำเกลี้ยง, อ.น้ำเกลี้ยง, จ.ศรีสะเกษ, 33130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.