หจ.ตาแก๊สฟู๊ดส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ตาแก๊สฟู๊ดส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565001001
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

101 หมู่ที่ 9, ต.โพธิ์กระสังข์, อ.ขุนหาญ, จ.ศรีสะเกษ, 33150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.