หจ.เคอีซี อีพ็อกซี่

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เคอีซี อีพ็อกซี่ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565000993
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

9 หมู่ที่ 10, ต.ผักไหม, อ.ห้วยทับทัน, จ.ศรีสะเกษ, 33210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.