หจ.พรก่อสร้าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พรก่อสร้าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565000985
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

44/8 หมู่ที่ 9, ต.หนองฉลอง, อ.ขุขันธ์, จ.ศรีสะเกษ, 33140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.