หจ.หลานย่าโลจีสติกส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.หลานย่าโลจีสติกส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0333565000977
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

45/39 หมู่ที่ 5, ต.ดูน, อ.กันทรารมย์, จ.ศรีสะเกษ, 33130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.