บจ.วรมันเอ็มไพร์เทรดดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วรมันเอ็มไพร์เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0325565000847
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 600,000

🏢 ที่อยู่:

14/1 หมู่ที่ 8, ต.สลักได, อ.เมืองสุรินทร์, จ.สุรินทร์, 32000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.