หจ.ชัยวิศว์ ก่อสร้าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ชัยวิศว์ ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0323565001281
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

133 หมู่ที่ 8, ต.หนองไผ่ล้อม, อ.สำโรงทาบ, จ.สุรินทร์, 32170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.