หจ.อรดี เนอร์สซิ่งโฮม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อรดี เนอร์สซิ่งโฮม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0323565001264
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

193 หมู่ที่ 9, ต.หนองใหญ่, อ.ปราสาท, จ.สุรินทร์, 32140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.