หจ.สุวพิชญ์ 2499

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สุวพิชญ์ 2499 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0323565001248
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

330 หมู่ที่ 1, ต.กระโพ, อ.ท่าตูม, จ.สุรินทร์, 32120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.