หจ.ชามุก อินเตอร์กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ชามุก อินเตอร์กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0323565001205
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

74 หมู่ที่ 1, ต.ตะเคียน, อ.กาบเชิง, จ.สุรินทร์, 32210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.