หจ.ณชา เอ็กซ์คลูซีฟ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ณชา เอ็กซ์คลูซีฟ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0323565001159
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

328/2 ถนนจิตรบำรุง, ต.ในเมือง, อ.เมืองสุรินทร์, จ.สุรินทร์, 32000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.