หจ.ดีพร้อมพ์โซล่าเซลล์ สุรินทร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดีพร้อมพ์โซล่าเซลล์ สุรินทร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0323565001124
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

151 หมู่ที่ 18, ต.ด่าน, อ.กาบเชิง, จ.สุรินทร์, 32210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.