หจ.แสนรวี

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.แสนรวี ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0323565001116
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

83/2 หมู่ที่ 13, ต.กาบเชิง, อ.กาบเชิง, จ.สุรินทร์, 32210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.