หจ.พัฒนพูล รวมช่าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พัฒนพูล รวมช่าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0323565001094
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 600,000

🏢 ที่อยู่:

75/4 ถนนปัทมานนท์, ต.ในเมือง, อ.เมืองสุรินทร์, จ.สุรินทร์, 32000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.