บจ.อุดมศักดิ์ ก่อสร้าง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อุดมศักดิ์ ก่อสร้าง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0315565001070
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

112 หมู่ที่ 7, ต.ลำปลายมาศ, อ.ลำปลายมาศ, จ.บุรีรัมย์, 31130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.