หจ.ที โก คอนสตรัคชั่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ที โก คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001256
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

25/2 หมู่ที่ 13, ต.ร่อนทอง, อ.สตึก, จ.บุรีรัมย์, 31150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.