หจ.รุ่งโรจน์ทวีทรัพย์ 999

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.รุ่งโรจน์ทวีทรัพย์ 999 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001248
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

49 หมู่ที่ 13, ต.หินเหล็กไฟ, อ.คูเมือง, จ.บุรีรัมย์, 31190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.