หจ.บีเอ็นเอส เครื่องชั่งและบริการ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.บีเอ็นเอส เครื่องชั่งและบริการ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001230
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

123 อาคาร- ชั้นที่ – หมู่ที่ 2, ต.สะแก, อ.สตึก, จ.บุรีรัมย์, 31150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.