หจ.ซามีน เพย์ เซนเตอร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ซามีน เพย์ เซนเตอร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001221
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000

🏢 ที่อยู่:

77 หมู่ที่ 11, ต.ดงพลอง, อ.แคนดง, จ.บุรีรัมย์, 31150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.