หจ.พีพีที ปิโตรเลียม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พีพีที ปิโตรเลียม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0313565001213
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

431/6 ถนนจิระ, ต.ในเมือง, อ.เมืองบุรีรัมย์, จ.บุรีรัมย์, 31000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.