บจ.แพเท้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แพเท้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0205565026219
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

233/82 หมู่ที่ 3, ต.บ่อวิน, อ.ศรีราชา, จ.ชลบุรี, 20230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.