บจ.สี่มิตร พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สี่มิตร พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0205565023091
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

90 หมู่ที่ 13, ต.นาเริก, อ.พนัสนิคม, จ.ชลบุรี, 20240

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.