บจ.ทีอาร์บีเอส ทรานสปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทีอาร์บีเอส ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0205565021772
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

24/5 หมู่ที่ 3, ต.ท่าบุญมี, อ.เกาะจันทร์, จ.ชลบุรี, 20240

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.