บจ.แฮฟ จ๊อบส์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แฮฟ จ๊อบส์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565017598
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000
🏢 ที่อยู่:

79, 80 อาคารมิงเกิล ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ A32 หมู่ที่ 5, ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.