บจ.ริชเวย์ แมชชีน พาร์ท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ริชเวย์ แมชชีน พาร์ท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/29/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565017504
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

35/1 หมู่ที่ 5, ต.คลองสอง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.