บจ.เค เอ็ม เรสซิ่ง ช็อป 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค เอ็ม เรสซิ่ง ช็อป 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565017148
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000
🏢 ที่อยู่:

190/4 หมู่ที่ 4, ต.รังสิต, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.