บจ.บี.เอ็ม.พี. 630 เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บี.เอ็ม.พี. 630 เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565017121
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

555/1 ถนนรังสิต-นครนายก, ต.ประชาธิปัตย์, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.