บจ.เค. เค. กู๊ดจ๊อบ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค. เค. กู๊ดจ๊อบ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565017083
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

99/16 หมู่ที่ 1, ต.ระแหง, อ.ลาดหลุมแก้ว, จ.ปทุมธานี, 12140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.