บจ.พีทูพี บียอนด์ เมดิคอล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีทูพี บียอนด์ เมดิคอล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016869
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

111/258 หมู่ที่ 2, ต.คลองหนึ่ง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.