บจ.อีเอเอสโฟร์ยู จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อีเอเอสโฟร์ยู จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016753
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

77/214 หมู่ที่ 3, ต.คลองพระอุดม, อ.ลาดหลุมแก้ว, จ.ปทุมธานี, 12140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.