บจ.โซลูชั่น ยู จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โซลูชั่น ยู จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016745
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

61/283 หมู่ที่ 6 ถนนไสวประชาราษฎร์, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.