บจ.เอเชีย นัมเบอร์วัน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอเชีย นัมเบอร์วัน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016532
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

80/115 หมู่บ้าน เซ็นโทร รังสิต หมู่ที่ 3, ต.บึงยี่โถ, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.