บจ.ทานา เอ็นจิเนียริ่ง 2511 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทานา เอ็นจิเนียริ่ง 2511 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016303
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

36/239 หมู่ที่ 15, ต.คลองสอง, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.