บจ.บีท การาจ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บีท การาจ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016273
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

5/3 บี70/1 หมู่ที่ 13, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.