บจ.พีเอส1989 ดีไซน์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีเอส1989 ดีไซน์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/15/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565016109
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

150/57 หมู่บ้าน นิวยอร์กรังสิต-คลองสี่ หมู่ที่ 1 ถนนไสวประชาราษฎร์, ต.บึงยี่โถ, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.