บจ.ซีเอส อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซีเอส อิมพอร์ต เอ็กพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565015587
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

58/11 หมู่บ้าน ศุภาลัยวิลล์วงแหวน-ลำลูกกาคลอง3 หมู่ที่ 9, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.