บจ.วิน โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วิน โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565015421
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

26/16 หมู่ที่ 1, ต.คลองเจ็ด, อ.คลองหลวง, จ.ปทุมธานี, 12120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.