บจ.คริปโตเซ็นเตอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คริปโตเซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565014793
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

71/59 หมู่ที่ 2, ต.หน้าไม้, อ.ลาดหลุมแก้ว, จ.ปทุมธานี, 12140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.