หจ.มูฟ คูล โลจิสติกส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.มูฟ คูล โลจิสติกส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565003081
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

17/89 หมู่ที่ 6, ต.ลาดหลุมแก้ว, อ.ลาดหลุมแก้ว, จ.ปทุมธานี, 12140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.