หจ.สมชายเจริญกิจ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สมชายเจริญกิจ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002998
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

38/306 หมู่บ้าน บ้านพฤกษา 32/1 หมู่ที่ 7, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.