หจ.ลักชูรี่ วอทช์ 2020

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ลักชูรี่ วอทช์ 2020 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/13/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002939
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

446 ซอย รังสิต-นครนายก 52, ต.ประชาธิปัตย์, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.