หจ.ซีเล็คเต็ดแบรนด์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ซีเล็คเต็ดแบรนด์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/8/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002912
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

16/4 หมู่ที่ 15, ต.บึงคำพร้อย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.