หจ.บริบูรณ์ อินเตอร์เทรด แอนด์ ไบโอแมส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.บริบูรณ์ อินเตอร์เทรด แอนด์ ไบโอแมส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0133565002882
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

15/245 หมู่บ้าน อยู่เจริญ 2 หมู่ที่ 5, ต.ลาดสวาย, อ.ลำลูกกา, จ.ปทุมธานี, 12150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.